Meer met muziek bij taalontwikkeling van jonge kinderen

30 LIEDJES EN 10 SPREEKTEKSTEN MET BEGELEIDENDE SPELVORMEN, ONDERSTEUND MET GEBAREN

Saskia Koning • Wouter Verhage

zingen voor taalontwikkeling van kinderenLiedjes zingen en zelf muziek maken zijn niet alleen leuke activiteiten, maar zijn ook goed voor de taalontwikkeling van kinderen. De liedjes en spreek­ teksten in Kijk! Ik ben een kikker staan door hun opbouw en de thema’s dicht bij het dagelijks leven, en zijn zeer geschikt voor kinderen met een taal­ ontwikkelingsstoornis (TOS).
De vijf hoofdthema’s zijn: ‘Dit ben ik’, ‘Wat gaan we doen vandaag?’, ‘Wij maken muziek!’, ‘Dol op dieren’ en ‘Wat een weertje!’.

De gekozen liedjes en spreekteksten dragen bij aan diverse ontwikkelingsgebieden. Bij ieder liedje (en iedere spreektekst) staan spelactiviteiten, muzikale variaties en combinatietips. Ook zijn de benodigde materialen en muzieknotaties opgenomen. Daarnaast is er aandacht voor theorie over muziek en taalontwikkeling en praktijkervaringen. Uniek voor Kijk! Ik ben een kikker is dat bij alle liedjes passende gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal zijn opgenomen.